torsdag 25. oktober 2012

Dekorasjon

Tema i dag har vært dekorasjoner.

Det skal være reint - klare grupperinger og kontraster.


Elevarbeid:
Alle skriver et innlegg om denne dagen.

Læremål: lage faglege produkt i ulike stilar, uttrykk og teknikkar 


Hvilke valg har du tatt for å nå dette målet? 


Reint - klare grupperinger og kontraster var temaet - hvilke valg har du tatt for å få til dette i ditt blomsterarbeid? 


Hva lærte du denne dagen? 


Ingen kommentarer: