torsdag 27. september 2012

Oppgave - Tema høst og formspråk

Temaet vi jobber med nå er formspråk og eksprementering med ulike teknikker og tekniske hjelpemiddel.
Det vi skal lære er å vite at det finnes ulike teknikker som kan tas i bruk for å sette sammen botaniske materialer til en bestemt form.
Vi skal lære å jobbe med hva som er typiske kjennetegn på botaniske materialer. Finne materialer med kontraster i typiske kjennetegn.
Et analyse verktøy som kan tas i bruk er FLOF - Form - Linje - Overflate - Farge.
Visuell modell laget av Gøril Vorland.fredag 21. september 2012

Dekorativ bukett

Lag innlegg i bloggen din:
- Sett inn kompetansemål fra læreplanen du har brukt i arbeidet med bukett
- Sett inn skisse og bilde av buketten du laget
- Skriv liste over alle botaniske materialer du brukte
- Vurdering av eget arbeid sett i forhold til kompetansemålene


Fine buketter laget torsdag 20.sept :))

tirsdag 11. september 2012

Brudebukett klassisk stil

Du dokumenterer ditt arbeid med brudebukett i klassisk stil i bloggen din
- Hvilke kompetansemål fra læreplanen har du brukt?
- Nevn kort kjennetegn for klassisk stil
- Skisse av brudebuketten
- Liste med botaniske materialer                                                   
- Forklar kort teknikk du har brukt
- Sett inn bilde av ferdig brudebukett
- Vurdering av eget arbeid -
  sett i forhold til dine valgte kompetansemål


Elevarbeid 2009/10 og 2011/12

torsdag 6. september 2012

Formal stil - bukett og dekorasjon

Torsdag 6. og fredag 7.september 
Praktiske øvelser i formal stil

Idèutvikling: 
- La deg inspirere til å lage en spennende formal bukett 
- Lag Moodboard - Idékart
- Bruk Picasa, PicMonkey eller annet bildebehandlingsprogram og lag collasj som viser hva du tenker i forhold til kontraster i form, linjer, overflater og farger
- Lag en formal bukett og dekorasjon
- Bruk bloggen din til å dokumentere produktutvikling         
- Collasj, bilder, film av ferdige produkt         
- Sett inn kompetansemål fra læreplanen du har brukt
- Vurdere eget arbeid - i forhold til valgte kompetansemål                           
                                                     
                                 
Bilder av elevarbeider 2010/11 og 2012/13                                     

søndag 2. september 2012

Dekorative buketter

Åpen rund og tett/lukket rund bukett
Lag innlegg i bloggen din der du: 

- skriver inn to kompetansemål fra læreplanen for vg2 Blomsterdekoratørfaget som du har brukt 
  i arbeidet med bukett
- Skriv kjennetegn på dekorativ stil
- Sett inn bilde av bukettene du lagde

- Skriv liste med botaniske og norske navn på alle materialer 
- Vurdering av eget arbeid (form på bukettene, teknikk og proporsjoner)  
- Hva har du lært?
 Elevarbeider skoleåret 2010/11
Design og stilhistorie

Felles læremål: Bli kjent med litt historie innen faget Blomsterdekoratør
Skriv inn litt om stilen dere fikk i oppgave å finne litt informasjon om. 
Sett inn bilde av plakaten dere lagde 


Kuler

Sett inn bilder i bloggen din av de fine kulene du lagde.
Skriv navn på de botaniske materialene du brukte
Si litt om arbeidsprosessen (hvordan du lagde kulene / framgangsmåte)
                               Laget og fotografert av Emil.      Constanse sin kule. Bilde er lånt fra hennes          
                                                                                      blogg