torsdag 27. september 2012

Oppgave - Tema høst og formspråk

Temaet vi jobber med nå er formspråk og eksprementering med ulike teknikker og tekniske hjelpemiddel.
Det vi skal lære er å vite at det finnes ulike teknikker som kan tas i bruk for å sette sammen botaniske materialer til en bestemt form.
Vi skal lære å jobbe med hva som er typiske kjennetegn på botaniske materialer. Finne materialer med kontraster i typiske kjennetegn.
Et analyse verktøy som kan tas i bruk er FLOF - Form - Linje - Overflate - Farge.
Visuell modell laget av Gøril Vorland.Ingen kommentarer: